اطلاعیه‌ و آگهی مناقصه و مزایده

405_Page_1.jpg 405_Page_3.jpg

مزایده خودرو شیلات هرمزگان (پژو 405)

اداره کل شیلات در نظر دارد تعداد 1 دستگاه خودرو 405 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس setadiran.ir به مزایده بگذارد.

5_Page_1.jpg 5_Page_2.jpg

مزایده 5 دستگاه خودرو شیلات هرمزگان

اداره کل شیلات در نظر دارد تعداد 5 دستگاه خودرو  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس setadiran.ir به مزایده بگذارد.

استخر_Page_1.jpg استخر_Page_2.jpg

اجاره استخر شیلات هرمزگان

اداره کل شیلات هرمزگان در نظر دارد استخر شیلات هرمزگان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس setadiran.ir به مزایده بگذارد.

آخرین بروزآوری: 1402/5/2

آمار اطلاعیه‌ و آگهی مناقصه و مزایده

  • بازدید شما 1
  • بازدید امروز 9
  • بازدید ماه 395
  • بازدید سال 971
  • بازدید کل 4349

آرشیو‌ اطلاعیه‌ و آگهی مناقصه و مزایده