معاونت آبزی پروری

مسعود بارانی

سمت: معاونت آبزی پروری
تلفن تماس: 33331951-076

سیروس برازنده

سمت: رئیس اداره توسعه ماهیان دریایی و سایر آبزیان
تلفن تماس:

ایرج قائینی

سمت: رئیس گروه پرورش ماهی در قفس
تلفن تماس:

آخرین بروزآوری: 1400/2/28

آمار معاونت آبزی پروری

  • بازدید شما 1
  • بازدید امروز 1
  • بازدید ماه 22
  • بازدید سال 22
  • بازدید کل 22