معاونت صید و بنادر ماهیگیری

ابراهیم عالی زاده

سمت: معاون صید و بنادر ماهیگیری
تلفن تماس: 33343849-076

احمد حسن زاده

سمت: رئیس گروه پایش و بهسازی منابع دریایی
تلفن تماس:

بهاره سلامتی هرمزی

سمت: رئیس گروه امور صید
تلفن تماس:

نادر کرمی

سمت: رئیس گروه مدیریت بنادر ماهیگیری
تلفن تماس:

عزیزالله صادقی

سمت: رئیس گروه امور اجتماعی و رفاهی صیادان
تلفن تماس:

آخرین بروزآوری: 1400/2/28

آمار معاونت صید و بنادر ماهیگیری

  • بازدید شما 1
  • بازدید امروز 1
  • بازدید ماه 27
  • بازدید سال 27
  • بازدید کل 27