منشور اخلاقی کارکنان شیلات هرمزگان

منشور اخلاقی کارکنان شیلات هرمزگان

اکنون که توفیق یافته ایم به عنوان نماینده ای از دولت جمهوری اسلامی ایران در خدمت بخشی از مردم عزیز کشور باشیم وظیفه خود می دانیم ضمن استقبال از این فرصت، با ارائه خدمات به بهترین نحو ممکن تلاش کنیم تا حسن اعتماد مردم را بیش از پیش جلب نمائیم.

ما کارکنان شیلات هرمزگان پیمان می بندیم که:
ارجاع کار از سوی ارباب رجوع را به عنوان نعمت خداوند تلقی کرده و با حسن خلق و آرامش کامل پذیرای آن باشیم.
درخواست مراجعین را به دقت بررسی و با سرعت پاسخگوی آن باشیم.
امور مراجعین را به دور از هر گونه تمایلات شخصی و تبعیض انجام داده و از پذیرش توصیه خوددداری نمائیم.
رعایت نظم و انظباط اداری را به عنوان یک امر واجب تلقی و خود را بر حضور به موقع در محل کار و ترک آن در ساعت مقرر مقید نمائیم.
نظم، آراستگی وضع ظاهری، شئون و اخلاق اسلامی در محیط کار را رعایت نموده و در جهت ایجاد نظم و انظباط و ساماندهی ملزومات اداری و مکاتبات ارجاعی تلاش نمائیم.
در حفظ اموال و امکانات تحت اختیار دقت کامل نموده و اصل صرفه جوئی در مصرف آنها را مد نظر قرار دهیم.
از استعمال دخانیات در محل کار خودداری نموده و اهتمام به ترک کامل آن داریم.
در حفظ اسرار و اسناد اداری دقت خاص مبذول داشته و از افشاء آنها در شرایطی خودداری نمائیم.
نسبت به وظائف و تکالیف خود در قبال مراجعین آگاهی کافی داشته و راهنمائیها و توضیحات کامل را به مراجعین ارائه نمائیم.
جهت رسیدن به راه حلهای جدید و بهبود روشهای انجام کار به منظور کاهش زمان انجام امور سعی خواهیم نمود روشهای نوین و جدید را جایگزین روشهای سنتی و تکراری نمائیم.


آخرین بروزآوری: 1400/3/16

آمار منشور اخلاقی کارکنان شیلات هرمزگان

  • بازدید شما 1
  • بازدید امروز 1
  • بازدید ماه 15
  • بازدید سال 20
  • بازدید کل 20