اداره شیلات پارسیان

ابراهیم بدیعی

سمت: رئیس شیلات شهرستان پارسیان
تلفن تماس:

آخرین بروزآوری: 1400/3/17

آمار اداره شیلات پارسیان

  • بازدید شما 1
  • بازدید امروز 1
  • بازدید ماه 19
  • بازدید سال 19
  • بازدید کل 19