معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

معاونت برنامه ریزی و منابع

معاون برنامه ریزی و منابع
076-33332581

سرپرست امور اداری، رفاه و پشتیبانی

رئیس گروه راهبری توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات

سرپرست امور مالی و ذیحسابی

رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه

آخرین بروزآوری: 1400/6/9

آمار معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

  • بازدید شما 1
  • بازدید امروز 3
  • بازدید ماه 34
  • بازدید سال 719
  • بازدید کل 1098

آرشیو‌ معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع