معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

مهدی کمالی

سمت: معاونت برنامه ریزی و منابع
تلفن تماس: 33332580-076

نادر شهرزاد

سمت: رئیس امور اداری، رفاه و پشتیبانی
تلفن تماس:

جلال رزمجوئی

سمت: رئیس امور مالی و ذیحساب
تلفن تماس:

فرید جهانشاهلو

سمت: رئیس گروه راهبری توسعه مدیریت و فن آوری اطلاعات
تلفن تماس:

علی دانش پژوه

سمت: گروه برنامه ریزی و بودجه
تلفن تماس:

آخرین بروزآوری: 1400/2/28

آمار معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

  • بازدید شما 1
  • بازدید امروز 2
  • بازدید ماه 45
  • بازدید سال 46
  • بازدید کل 46