اداره شیلات میناب

خلیل حیدری

سمت: رئیس شیلات شهرستان میناب
تلفن تماس:

آخرین بروزآوری: 1400/2/28

آمار اداره شیلات میناب

  • بازدید شما 1
  • بازدید امروز 1
  • بازدید ماه 13
  • بازدید سال 13
  • بازدید کل 13