بازدید مدیر کل شیلات هرمزگان از بازوی غربی بندر صیادی کنگ // پیشرفت بالغ بر ۹۸ درصدی پروژه

Untitled-2.jpg

مدیر کل شیلات هرمزگان به همراه معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان،رئیس اداره روابط عمومی ،هماهنگی و امور شهرستان های شیلات هرمزگان و رئیس شیلات شهرستات بندرلنگه از بندر صیادی کنگ بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان،مسعود بارانی در حاشیه این بازدید با اشاره به فعالیت بالغ بر سه هزار نفر صیاد و نزدیک به ۳۰۰ فروند شناور صیادی در این بندر صیادی گفت: بندر صیادی کنگ به عنوان یکی از بنادر صیادی خوب و موفق استان و کشور، نقش مهم و تاثیر گذاری در صید و صیادی شهرستان بندرلنگه و  استان هرمزگان دارد‌.

وی اعتباره پروژه را از محل اعتبارات ملی خواند و گفت: بالغ بر ۳۷ میلیارد تومان مبلغ قرارداد این پروژه است.

مسعود بارانی پیشرفت فیزیکی این پروزه را بالغ بر ۹۸ درصد خواند و گفت: این پروژه در نیمه دوم سال جاری به بهره برداری خواهد رسيد.

http://shilathormozgan.ir/kt8g3