مناقصه اداره کل شیلات هرمزگان

مناقصه-1-1.jpg

مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح " ساخت، جا نمایی، حمل و استقرار قطعات بتنی زیستگاه مصنوعی آبزیان در بندر لنگه و قشم".

 

بسم تعالی

 

مناقصه اداره کل شیلات هرمزگان

مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح " ساخت، جا نمایی، حمل و استقرار قطعات بتنی زیستگاه مصنوعی آبزیان در بندر لنگه و قشم"که در طبقه بندی خدمات بدون فهرست بها در تاریخ 27/01/1401ساعت 19 بر روی سامانه ستاد بارگزاری شده است.

برآورد مالی برای مناقصه گران در این سامانه به مبلغ 49،750،000،000 ریال و تضمین بانکی به مبلغ 2،195،000،000 ریال مشخص شده است.

اطلاعات زمانی مناقصه نیز بدین شرح می باشد:

  • مهلت دریافت اسناد : 31/01/1401ساعت 19
  • مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی: 11/02/1401 ساعت 17
  • زمان بازگشایی پاکت ها: 14/02/1401 ساعت 10
  • زمان اعتبار پیشنهاد : 15/05/1401 ساعت 12

آدرس دستگاه مناقصه گزار: هرمزگان، بندرعباس، بلوار امام خمینی، اداره کل شیلات هرمزگانروابط عمومی شیلات هرمزگان


درج نظر