معاون دفتر طرح توسعه پرورش ماهی در دریای سازمان شیلات ایران خبرداد:

توسعه پرورش ماهی در دریا ، در هرمزگان روندی چشمگیر دارد

 

معاون دفتر توسعه پرورش ماهی در دریا شیلات ایران  با حضور در جلسه ستاد پرورش ماهی در دریای هرمزگان در جمع فعالین این صنعت ، توسعه پرورش ماهی در دریا در استان هرمزگان را چشمگیر دانست و گفت : تا پایان برنامه ششم توسعه 200 هزار تن ماهی در کشور تولید می شود، در این برنامه 28 سایت پرورش ماهی در کشور ایجاد می شود که هشت سایت در شمال و حدود بیست سایت در جنوب کشور است .

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان ، علی ایزدی با بیان اینکه پرورش  ماهی در دریا یکی از مهم ترین پروژه های اقتصاد مقاومتی در استان هرمزگان است افزود در اين استان با توجه مطالعات انجام شده حدود 113200 تن ظرفیت در شهرستانهای جاسک ، سیریک ، قشم ، ابوموسی ، بندرلنگه در فاز اول پیش بینی شده است که در حال حاضر این استان با 53 قفس در کشور پیشرو است.

در ادامه معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان تولید بالا در مقایسه با سایر سامانه های پرورشی ، کاهش هزینه های تولید و اقتصادی بودن طرح ، سهولت مدیریت پرورش ، تنوع و گونه های مختلف ، امکان برداشت اختیاری همزمان با نیاز بازار از نظر اندازه و میزان ، عدم نیاز به برق ، اکسیژن و پمپاژ آب و پرورش همزمان چند گونه در قفسهای جداگانه را از اهم مزایای پرورش ماهی در دریا نسبت به سایر روشهای پرورش آبزیان خواند.

عبدالرسول دریایی با بیان اینکه در توسعه پرورش ماهی در دریا چالشهایی وجود دارد که نیاز به حمایت اعتباری از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و استانداری می باشد گفت : این چالشها شامل انتقال دانش فنی تکثیر بچه ماهی ،تولید غذای با کیفیت مخصوص ماهیان دریایی ، کنترل بیماریها و حمایت از مراکز تکثیر داخلی جهت خرید تضمینی بچه ماهی از گونه های بومی می باشد.

استان هرمزگان در سال گذشته 5 هزار و 600 تن ماهی پرورشی در دریا تولید کرده که 50 درصد ماهیان پرورشی کشور را شامل می شود.