گزارش تصویری بازدید استاندار،فرماندار،جمعی از مسئولین و اهالی رسانه از صید گاه میگو در بندرعباس