معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان خبر داد:

برگزاری دوره آموزشی تکثیر و پرورش خیار دریایی

 

معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان  از برگزاری دوره آموزشی تکثیر و پرورش خیار دریایی به همت معاونت آبزی پروری شیلات هرمزگان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و انجمن علمی ماهیان زینتی ایران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، عبدالرسول دریایی تصریح کرد: دوره آموزشی تکثیر و پرورش خیار دریایی با حضور دکتر بنی کارشناس برجسته تکثیر و پرورش خیار دریایی از کشور استرالیا  در استان هرمزگان برگزار شد.

وی افزود: در این دوره که با حضور کارشناسان  و بهره برداران شیلاتی برگزار شد در خصوص پتانسیل و ظرفیت سرمایه گذاری تولید خیار دریایی در جهان و ایران و شیوه های تولید و بیو تکنیک تکثیر و پرورش خیار دریایی و اقتصاد آن بحث و بررسی شد.

دریایی آموزش و پرورش نیروی انسانی کارآمد را یکی از مهمترین عوامل توسعه خواند و افزود: در همین راستا برگزاری دوره های آموزشی و ارتقای سطح علمی بهره برداران و کارشناسان  شیلاتی همواره یکی از اولویت های پیشرو شیلات هرمزگان قرار گرفته است .