در راستای توانمند سازی روستای حکمی صورت گرفت:
آموزش دوره عمومی پرورش میگو به 46نفر از ساکنین روستای حکمی
همکاری شیلات هرمزگان در توانمند سازی روستای حکمی

رئیس گروه ترویج شیلات و آبزیان شیلات هرمزگان ازآموزش دوره عمومی مزراع پرورش میگو به 46نفر از ساکنین روستای حکمی در راستای توانمند سازی  این روستا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان،محسن سالاری با بیان اینکه پیشرفت  و توسعه صنعت میگو در استان هرمزگان نقش مهمی در اشتغال زایی و رونق دارد گفت: در همین راستا تامین نیروی انسانی مزارع پرورش میگو سهم خوبی در اشتغال استان ایفا خواهد نمود.

وی افزود 46 نفر از جوانان روستای حکمی طی یک دوره سه روزه(دو روز تئوری یک روز عملی) موفق به دریافت گواهی نامه فعالیت در مزارع پرورش میگو شدند.

سالاری با بیان اینکه توانمندسازی اقتصادی روستائیان ضرورتی اجتناب ناپذیر و از اهمیت ویژه ای برخوردار است مشارکت با فراهم سازی بسترهای آموزشی و یادگیری لازم در راستای اشتغال زایی روستائیان، نقش مهمی در این زمینه داد.