مسئول نمایندگی دفتر ولی فقیه در اداره کل شیلات هرمزگان خبر داد :
برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا در اداره کل شیلات هرمزگان

حجت الاسلام موسی خاندل از برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا به اهتمام كاركنان شیلات هرمزگان در دهه اول محرم در نمازخانه این اداره کل خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شیلات  هرمزگان، حجت الاسلام موسی خاندل با اشاره به اینکه این مراسم هرساله با آغاز ایام سوگواری حسینی برگزار می شود گفت:این مراسم در دهه محرم هر روز صبح از ساعت 7 الی 8 در نمازخانه شیلات هرمزگان برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه خواندن زیارت عاشورا  برکات زیادی در زندگی دنیوی و اخروی انسان دارد افزود :در احادیث و روایات اسلامی بر مداومت خواندن زیارت عاشورا بسیار سفارش شده است.
حجت الاسلام موسی خاندل افزود: زیارت عاشورا، که از تعالیم امام باقر( علیه السلام)است، به سبب آثار سازنده فردی و اجتماعی و بیان مواضع فکری و عقیدتی شیعه و نشانه گرفتن خطر انحراف اهمیت ویژه ای دارد.
مسئول نمایندگی دفتر ولی فقیه در اداره کل شیلات هرمزگان خبر داد :
برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا در اداره کل شیلات هرمزگان

حجت الاسلام موسی خاندل از برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا به اهتمام كاركنان شیلات هرمزگان در دهه اول محرم در نمازخانه این اداره کل خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شیلات  هرمزگان، حجت الاسلام موسی خاندل با اشاره به اینکه این مراسم هرساله با آغاز ایام سوگواری حسینی برگزار می شود گفت:این مراسم در دهه محرم هر روز صبح از ساعت 7 الی 8 در نمازخانه شیلات هرمزگان برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه خواندن زیارت عاشورا  برکات زیادی در زندگی دنیوی و اخروی انسان دارد افزود :در احادیث و روایات اسلامی بر مداومت خواندن زیارت عاشورا بسیار سفارش شده است.
حجت الاسلام موسی خاندل افزود: زیارت عاشورا، که از تعالیم امام باقر( علیه السلام)است، به سبب آثار سازنده فردی و اجتماعی و بیان مواضع فکری و عقیدتی شیعه و نشانه گرفتن خطر انحراف اهمیت ویژه ای دارد.
مسئول نمایندگی دفتر ولی فقیه در اداره کل شیلات هرمزگان خبر داد :
برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا در اداره کل شیلات هرمزگان

حجت الاسلام موسی خاندل از برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا به اهتمام كاركنان شیلات هرمزگان در دهه اول محرم در نمازخانه این اداره کل خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شیلات  هرمزگان، حجت الاسلام موسی خاندل با اشاره به اینکه این مراسم هرساله با آغاز ایام سوگواری حسینی برگزار می شود گفت:این مراسم در دهه محرم هر روز صبح از ساعت 7 الی 8 در نمازخانه شیلات هرمزگان برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه خواندن زیارت عاشورا  برکات زیادی در زندگی دنیوی و اخروی انسان دارد افزود :در احادیث و روایات اسلامی بر مداومت خواندن زیارت عاشورا بسیار سفارش شده است.
حجت الاسلام موسی خاندل افزود: زیارت عاشورا، که از تعالیم امام باقر( علیه السلام)است، به سبب آثار سازنده فردی و اجتماعی و بیان مواضع فکری و عقیدتی شیعه و نشانه گرفتن خطر انحراف اهمیت ویژه ای دارد.