به همت شیلات هرمزگان:
برگزاری دوره آموزشی « تغذیه و جیره نویسی غذای میگوی پرورشی »

 

رئیس گروه ترویج شیلات و آبزیان شیلات هرمزگان از برگزاری دوره آموزشی « تغذیه و جیره نویسی غذای میگوی پرورشی » با همکاری جهاد کشاورزی استان هرمزگان، مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی هرمزگان و شرکت سنا دام پارس خبر داد .

 

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان ،محسن سالاری با بیان اینکه هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی بیشتر فعالین صنعت پرورش میگو با اصول و روش های نوین تغذیه و جیره نویسی غذای میگوی پرورشی گفت:استفاده ازتجربیات ، دانش روز و همچنین آموزش های علمی به منظور ارتقا دانش و افزایش تولید و مدیریت اصولی مراکز تکثیر میگو از دیگر اهداف برگزاری این دوره آموزشی بوده است .

 

محسن سالاری آموزش و پرورش نیروی انسانی کارآمد را یکی از مهمترین عوامل توسعه خواند و افزود: در همین راستا برگزاری دوره های آموزشی و ارتقای سطح علمی بهره برداران و کارشناسان  شیلاتی همواره یکی از اولویت های پیشرو شیلات هرمزگان قرار گرفته است .

 

وی تصریح کرد گروه ترویج شیلات و آبزیان شیلات هرمزگان آماده همکاری با کلیه نهادها و سازمان های مهارت آموز و یا مرتبط در راستای برگزاری دوره های آموزشی مورد استفاده در شیلات و حوزه های مرتبط است .

گفتنی است مدرس این دوره آموزشی دکتر فرودی عضو هیات علمی دانشگاه تهران بوده است