رئیس شیلات شهرستان جاسک خبر داد:

برگزاری دو دوره آموزشی تخصصی در راستای ایجاد اشتغال در شهرستان جاسک

رئیس شیلات شهرستان جاسک با بیان اینکه صنعت پرورش میگو توانسته در شهرستان جاسک زمینه ساز اشتغال زایی شود گفت:در همین راستا و با توجه به کمبود نیروی متخصص دو دوره آموزشی تخصصی تکثیر و پرورش میگو در این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان،امید زارعی با بیان اینکه این دوره های آموزشی در دو مبحث تکثیر و پرورش میگو بوده است گفت: در این دوره  ها 46 نفر آموزش دیدند که از این میزان 22 نفر خانم و 24 نفر آقا بوده است.

وی افزود برگزاری این دوره های آموزشی با هماهنگی اداره کل شیلات هرمزگان و همکاری اداره فنی و حرفه این شهرستان بوده است.

زارعی خاطر نشان شد مدرس این دوره های آموزشی "اکبر حیدری نژاد" از نیروهای با تجربه و علمی شیلات هرمزگان بوده است و همچنین در پایان این دوره های آموزشی به شرکت کنندگان گواهینامه اعطاء شده است.

زارعی نقش آموزش و نیروی انسانی متخصص را در توسعه صنعت پرورش میگو بسیار مهم خواند و افزود: این دوره های آموزشی در راستای اشتغال نیروهای بومی شهرستان جاسک و استفاده از جوانان این شهرستان بوده که همواره این مهم از سیاست های مورد تاکید مدیر کل شیلات هرمزگان بوده است.

گفتنی است شهرستان جاسک با توجه به ظرفیت های خوب شیلاتی در حوزه صید و آبزی پروی توانسته بخش مهمی از تولیدات شیلاتی استان را به خود اختصاص دهد.