برگزاری کارگاه آموزشی اصول و روش های نوین مدیریت کارگاه های تکثیر میگو

رئیس گروه ترویج شیلات و آبزیان شیلات هرمزگان از برگزاری کارگاه آموزشی اصول و روش های نویین مدیریت کارگاه های تکثیر میگو با همکاری جهاد کشاورزی استان هرمزگان، مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی هرمزگان و انجمن ماهیان زینتی ایران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان ،محسن سالاری با بیان اینکه هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی بیشتر فعالین صنعت پرورش میگو با اصول و روش های نوین مدیریت کارگاه های تکثیر میگو بوده است گفت:استفاده ازتجربیات و دانش  کارشناسان سایر کشورها به منظور ارتقا دانش و افزایش تولید و مدیریت اصولی مراکز تکثیر میگو از دیگر اهداف برگزاری این دوره آموزشی بوده است.

محسن سالاری آموزش و پرورش نیروی انسانی کارآمد را یکی از مهمترین عوامل توسعه خواند و افزود: در همین راستا برگزاری دوره های آموزشی و ارتقای سطح علمی بهره برداران و کارشناسان  شیلاتی همواره یکی از اولویت های پیشرو شیلات هرمزگان قرار گرفته است.

وی تصریح کرد گروه ترویج شیلات و آبزیان شیلات هرمزگان آماده همکاری با کلیه نهادها و سازمان های مهارت آموز و یا مرتبط در راستای برگزاری دوره های آموزشی مورد استفاده در شیلات و حوزه های مرتبط است.