‌انتصاب در شیلات هرمزگان :

تودیع و معارفه رئیس شیلات شهرستان سیریک

 

طی حکمی از سوی مدیرکل شیلات هرمزگان و در مراسمی با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل شیلات هرمزگان رئیس پیشین شیلات شهرستان سیریک تودیع و رئیس جدید شیلات  این شهرستان معارفه گردید.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان؛ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل شیلات هرمزگان در این مراسم با اشاره به نقش نیروی انسانی در ارتقای جایگاه و پیشبرد اهداف یک سازمان گفت: این انتصاب نیز در همین راستا انجام شده است.

عبدالکریم ستوده در ادامه بر جایگاه کلیدی و نقش راهبردی مدیریت منابع انسانی در افزایش بهره وری و کارآیی سازمانی، ایجاد تعهد و دلبستگی شغلی و تعالی عملکرد تاکید کرد و گفت :شهرستان سیریک با بهره مندی از دو بندر صیادی و ظرفیت گسترده آبزی پروری از اهمیت ویژه ای در استان برخور دار است.

 گفتنی است
در این حکم   حسن رئیسی به عنوان سرپرست شیلات شهرستان سیریک منصوب شد و پیش از این عبدالله رئیسی ریاست شیلات  این شهرستان را برعهداه داشت که به افتخار بازنشستگی نایل آمد.