با پیگیری شیلات هرمزگان صورت گرفت:

مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت در راستای خدمات رسانی به جامعه صیادی و ساحل نشینان شیلات هرمزگان  محقق شود 

شیلات هرمزگان پیگیر احقاق حقوق جامعه صیادی 

مدیر کل شیلات هرمزگان در دیدار با معاون مسئولیت های اجتماعی وزرات نفت با اشاره به اهمیت احقاق حقوق  و حمایت از جامعه صیادی و روستاهای ساحلی در تمامی ابعاد  خواستار تحقق مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت در راستای خدمات رسانی به جامعه صیادی شیلات هرمزگان شد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، دکتر عبدالرسول دریایی با بیان اینکه شیلات هرمزگان تجربه خوبی در اجرای مسئولیت های اجتماعی طی سال های اخیر داشته اشت تصریح کرد: انتظار شیلات این است تمامی مسئولیت های اجتماعی حوزه شیلات در جهت بهبود و خدمات به مردم به ویژه جامعه بهره بردار شیلاتی ، جامعه صیادی و آبزی پروی باشد. 

دریایی با اشاره به اجرای خط لوله انتقال نفت در مناطق صیادی و روستاهای ساحلی جاسک گفت: انتظار شیلات هرمزگان تحقق مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت جهت اجرای این پروژه در قالب خدمات به صیادان  و بهره بردارن شیلاتی است. 

وی احداث مراکز تخلیه صید،تکمیل و تجهیز زیر ساخت ها در بنادر صیادی، ایجاد و بهبود راه های دسترسی روستایی،ارتقای زیر ساخت های شیلاتی را از اهم موضوعات در انجام مسئولیت های اجتماعی در حوزه شیلات  و حمایت وزارت نفت خواند. 

دریایی با بیان اینکه  در این نشت مقرر شد اداره فنی و مهندسی شیلات هرمزگان ضمن تهیه نقشه و مشخصات تاسیسات ، ابنیه و سایت پشتیبانی و حاده دسترسی به مراکز تخلیه صید غرب جاسک به عنوان نمونه برابر با نیاز صیادان منطقه به منظور توسعه و ساماندهی صید و صیادی، برآورد ریالی موارد مذکور به وزارت نفت اعلام شود،تصریح کرد:همچین مقرر شد طی بازدید مشترک میدانی نمایندگان شیلات و وزرات نفت از دیگر مناطق غرب جاسک مابقی مراکز نیز  جهت انجام عملیات اجرایی شناسایی و جانمایی گردد.

شخصات فنی ،برآورده های اولیه و همچنین ترسیم نقشه های اولیه از سوی شیلات هرمزگان 

در ادامه  معاون معاون مسئولیت های اجتماعی وزرات نفت با اشاره به اینکه خوشبختانه همکاری خوبی را از سوی شیلات هرمزگان شاهد هستیم گفت:امید است با هماهنگی ها و تلاش های صورت گرفته بتوانیم رعایت جامعه صیادی را در اجرای مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت شاهد باشیم. 

دکتر شهرام فرضی تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجام شده و با هماهنگی شیلات هرمزگان تلاش بر این است وزرات نفت در کنار اجرای پروژه های خود در حوزه ساحلی ،اقدامات خوبی در زمینه بازسازی ذخایر آبزیان،راه های دسترسی و زیرساخت های خدمات رسانی به جامعه صیادی انجام دهد.