معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان در دیدار با فرماندار شهرستان ابوموسی:

بازبینی طرح تدوین بندر چند منظوره ابوموسی یاری رسان جامعه صیادی


معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان  به همراه رئیس شهرستان ابوموسی در دیدار با فرماندار این شهرستان گفت: بدون شک اجرایی شدن طرح تدوین بندر چند منظوره ابوموسی یاری رسان جامعه صیادی خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، دکتر ابراهیم عالی زاده در این دیدار  با بیان اینکه فعالیت های شیلاتی به ویژه صید و صیادی نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغال زایی این شهرستان دارد گفت: بدون شک رفع موانع و مشکلات جامعه صیادی شهرستان ابوموسی توسعه و رونق این شهرستان را به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه همواره حمایت های فرمانداری شهرستان ابوموسی از شیلات این شهرستان نقش بسزایی در ارتقای فعالیت های شیلاتی داشته است گفت: درخواست بازبینی طرح تدوین بندر چند منظوره و تامین مکان ایمن ومناسب جهت پارک قایق ها در بندرگاه یکی از خواسته های جامعه صیادی و شیلات شهرستان است.
عالی زاده تصریح کرد: با اقدامات و پیگیری های انجام شده امید است شاهد شروع فعالیت دوباره سردخانه ابوموسی و بازگشت رونق صیادی و شناور های صیادی به ابوموسی  باشیم.
گفتنی است شهرستان ابوموسی با حدود ۸۰ فروند شناور صیادی و بالغ بر ۴۰۰ نفر صیاد سهم قابل توجه ای از صید و صیادی استان را به خود اختصاص داده است.