رئیس گروه مرکزی مدیریت بنادر صیادی شیلات هرمزگان در اولين جلسه كميته ارتقا خدمات جستجو و نجات دريایي استان مطرح کرد :
امنیت و ایمنی دریانوردی جامعه صیادی از اولویت های مهم شیلات هرمزگان

رئیس گروه مرکزی مدیریت بنادر صیادی شیلات هرمزگان در اولين جلسه كميته ارتقا خدمات جستجو و نجات دريایي استان که با حضور معاون دريايی اداره كل بنادر و دریانوردی  استان برگزار شد گفت: امنیت دریانوردی جامعه صیادی از اولویت های مهم شیلات هرمزگان است.
به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، فرید جهانشاهلو در این نشست با اشاره به اینکه استان هرمزگان با بهره مندی از 32 هزار نفر صیاد ،بالغ بر چهار هزار و  500 فروند شناور صیادی و برخورداری از رتبه نخست صید کشور جایگاه ویژه ای در صید و صیادی دارد گفت: بدون شک امنیت دریانوردی و ایمنی صیادان از اولویت های مهم شیلات هرمزگان است .
وی تصریح کرد: در اين جلسه ارتقاي خدمات  ایمنی به جامعه صیادی، اهميت به فوريت عمليات امداد و نجات، تاكيدبر رعايت كليه موارد ايمني  توسط مجريان بهره بردار بنادر، تداوم آموزش و دوره های آموزشی و ...مطرح شد.
گفتنی است در پایان این نشست مقرر شد در اسرع وقت و با حضور معاون دريايی اداره كل بنادر و دریانوردی  استان  ،جلسه ایی با حضور مدیرعامل تعاونی ها و مجریان بهره بردار برگزار گردد.