در شورای حفاظت منابع و آبزیان شیلات هرمزگان  و در جهت حفاطت از ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریای عمان مطرح شد:
همکاری مستمر شیلات ،جامعه صیادی و يگان حفاظت عاملی مهم در مقابله باصید غیر مجاز

 شورای حفاظت منابع و آبزیان شیلات هرمزگان با حضور سرپرست اداره کل شیلات هرمزگان،فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان، معاون برنامه ریزی و منابع، سرپرست صیدو بنادر ماهیگیری و جمعی از مسئولین شیلات استان برگزاررگردید.
به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان،در این نشست سرپرست اداره کل شیلات هرمزگان با اشاره به اهمیت حفظ منابع و ذخایر ارزشمند دریایی و  فعالیت های یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان در جهت صیانت از آن گفت: بدون شک ارتقای نیروی انسانی یگان حفاظت منابع آبزیان و تامین منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز این یگان نقش بسزایی در برخورد با تخلفات صیادی دارد.
دکتر عبدالرسول دریایی تصریح کرد: در مقابله با تخلفات و قانون شکنی ها همواره فرهنگ سازی و پیشگیری بهتر از مقابله و درمان است که در این راستا نیز، ارتقای برنامه های آموزشی و فرهنگی در دستور کار قرار خواهد گرفت .
وی ضمن تشکر از مشارکت جامعه صیادی استان در رعایت قوانین صیادی جهت حفظ ذخایر با هر تخلف و صيد غير مجاز برابر قوانین برخورد خواهد شد  .
دریایی افزود: جهت حفاظت و صیانت از ذخایر آبزیان نیاز به حمایت مادی و معنوی از یگان حفاظت از منابع آبزیان شيلات می باشد.
 فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان در این نشست  با بیان اینکه در راستای حفاظت از منابع آبزیان مسایل و مشکلاتی وجود دارد گفت :  باتوجه به گستردگی طول نوار ساحلی کمبودنیروی انسانی، عدم اختصاص ردیف اعتباری و بودجه مناسب به یگان جهت برنامه ریزی، عدم تامین سوخت به شناورها  نبود شناور نیمه سنگین که قابلیت ماندگاری و دریاروی به مدت 3 الی 4 روز در دریا را داشته باشد را از اهم این مشکلات دانست.
سرهنگ آزادی با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع آبزیان برای نسل آینده و صید و صیادی اصولی پایدار گفت : در همین راستا در سال گذشته یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان موفق به توقیف بالغ بر ۱۹۹ فروند شناور صیادی متخلف که به روش صید غیر مجاز اقدام  می نمودند توقیف و  اعمال قانون شدند.
وی با اشاره به آمار و عملکرد کشفیات در دو ماهه سال جاری گفت : تعداد 19 فروند شناور های صيد صنعتی و سنتی  به علت عدم رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی و عدم ثبت پلاک ثبتی برروی شناور و صيد غير مجاز به کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی اداره کل شیلات استان  و دادگاه معرفی و در این راستا تعداد 42 نفر متهم دستگیر شدند.
این مقام مسئول افزود: همکاری و حمایت ازیگان حفاظت منابع آبزیان شیلات تاثیر بسزایی در کاهش تخلف دارد و تعامل و پشتیبانی  و همکاری جامعه صیادی را عامل مهمی در ارتقای فعالیت های این یگان دانست و گفت : این حمایت ها در برخورد با متخلفان صیادی بسیار تاثیر گذار بوده است..
گفتنی است : تلفن ۰۷۶۳۳۳۱۴۳۴ ستاد یگان حفاظت از منابع آبزیان شیلات هرمزگان برای دریافت هر گونه اخبار و اطلاعات در راستای صید، صیادی و مقابله با صید غیر مجاز به صورت شبانه روزی پاسخگوی مخاطبین این حوزه است .