با ایجاد اشتغال برای بالغ بر 165 نفر صورت گرفت:
تولید بالغ بر 600 تن ماهیان گرمابی وخاویاری در هرمزگان

سرپرست اداره کل شیلات هرمزگان از تولید بالغ بر 600 تن ماهیان گرمابی وخاویاری در هرمزگان با ایجاد اشتغال برای بالغ بر 165 نفر طی سال 98 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان،دکتر عبدالرسول دریایی با اشاره به اهمیت توسعه آبزیان در خشکی و پیشگامی هرمزگان در این مهم نیز گفت: در سال 98 با زیر کشت رفتن 45 هکتار از مزارع دو منظوره بالغ بر 145 تن ماهی گرمابی  با اشتغال بالغ بر 100 نفر در 105 مزرعه فعال تولید شد.

وی افزود در آببندها وسدهای بازسازی شده نیز با اشتغال بالغ بر 30 نفر در 18 مزرعه فعال و با زیر کشت بردن 350 هکتار توانسته ایم حدود 350 تن تولید ماهیان گرمابی داشته باشم.

دریایی با اشاره به گام های خوب شیلات هرمزگان برای پرورش ماهی خاویاری گفت: استان هرمزگان با ذخیره سازی بالغ بر 12هزار قطعه ماهی خاویاری و ایجاد اشتغال برای 30 نفر در قالب 15 مزرعه فعال و سطح زیر کشت یک و نیم هکتار توانسته بالغ بر 15 تن ماهی خاویاری در سال 98 تولید داشته باشد.

این مقام مسئول تولید بالغ بر 151هزار قطعه ماهیان زینتی آب شور وشیرین، تولید هزار و 390 کیلو گرم جلبک و تولید بالغ بر 100سر  کرکودیل معادل حدودا" 10تن را از اهم اقدامات شیلات هرمزگان طی سال 98 برای تولید آبزیان در خشکی به غیر از ماهی و میگو خواند.
سرپرست اداره کل شیلات هرمزگان با بیان اینکه امید است در سال 99 با پیگیری ها و تلاش های در دست انجام جهش خوبی در تولید داشته باشیم تصریح کرد : پیش بینی می شود تولید ماهیان گرمابی  در مزارع دو منظوره در سال جاری به حدود 160 تن با زیرکشت بردن بالغ بر 48 هکتار در قالب 110 مزرعه فعال وایجاد  اشتغال برای  110 نفر برسد.

دریایی افزود : در سال جهش تولید همچنین پیش بینی می گردد تعداد مزارع در آببندها و سدها به حدود 20مزرعه با سطح زیر کشت 367 هکتار و اشتغال 40 نفر برسد که شاهد تولید بالغ بر480 تن ماهی در این سازه ها باشیم.

وی گفت: در سال 99 امید است با همت های صورت گرفته شاهد تولید 17 تن ماهی خاویاری در 17 مزرعه فعال استان با ایجاد اشتغال برای بالغ بر 32 نفر باشیم.

سرپرست اداره کل شیلات هرمزگان تصریح کرد: همچنین با توجه به بارندگی های خوب صورت گرفته می توان از ظرفیت های سدهای استان برای پرورش ماهیان گرمابی در قفس استفاده کرد.