سرپرست اداره کل شیلات هرمزگان:

مزارع پروش میگو حتما نسبت به بیمه نمودن مزارع خود اقدام کنند

الويت  مراکز تکثتر لارو تامین نياز استان باشد

مراکز پرورش میگو نسبت به تهيه لارو در اسرع وقت اقدام کنند.

سرپرست اداره کل شیلات هرمزگان در نشستی با حضور مراکز تکثیر و پرورش میگوی استان، مسئولان بیمه و دامپزشکی از مالکان و مدیران مزارع پروش میگو  خواست تا حتماً نسبت به بیمه نمودن مزارع خود اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان ، دکتر عبدالرسول دریایی در این نشست با اشاره دست آورده های خوب استان هرمزگان در عرصه تکثیر و پروش میگو  طی سال های اخیر در کشور گفت: بدون شک کرونا و شرایط به وجود آمده از اپیدمی این ویروس در جهان بر صنعت میگو نیز تاثیر گذار خواهد بود که در این راستا اقدامات حمایتی در حال انجام و پیگیری است.

وی با اشاره به اهمیت بیمه برای صنایع تولیدی به ویژه مزارع پرورش میگو از آبزی پروران خواست تا نسبت به ارتقای سطح بیمه ای و بیمه نمودن مزارع خود اقدام کنند.

دریایی همچنین با تاکید بر رعایت الزامات بهداشتی در مزارع پرورش میگو و مراکز تکثیر گفت: با توجه به اهمیت رعایت بهداشت در این صنعت ، سهل انگاری در مسائل بهداشتی و مدیریتی مزراع میگو و عدم رعایت این مهم ، خسارات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

وی با توجه به رشد صنعت پرورش میگو در هرمزگان و نیاز استان به لارو از مراکز تکثیر خواست نسبت به تامين لارو مورد نياز استان اهتمام ويژه داشته باشند و لارو با كيفيت را با الويت نياز استان در اختيار مزرعه داران قرار دهند.

سرپرست اداره کل شیلات هرمزگان تصریح کرد مراکز پرورش میگو نسبت به تهيه لارو مورد نیاز خود در اسرع وقت اقدام کنند و منتظر لحظه هاي آخر نباشند تا با کمبود لارو مواجه نشوند.