تمدید اعتبار کلیه مجوزهای صادره حوزه صید و آبزی پروری شیلات هرمزگان تا پایان اردیبهشت ماه 99

با توجه به به شرایط خاص کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا و به منظور حفظ سلامت و ایمنی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و ارباب رجوع و کاهش ترددهای غیرضروری متقاضیان به دستگاه‌های اجرایی و ادارات؛ همچنین جلوگیری از اختلال در کسب و کار های حوزه شیلات، کلیه مجوزهای صادره حوزه صید و آبزی پروری و شیلات هرمزگان تا پایان اردیبهشت ماه 99 تمدید گردید.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان،در شرایط حاضر رعایت موازین بهداشتی و پیشگیرانه از بیماری کرونا توسط کارکنان در محیط کاری بسیار ضروری است و باید سختگیرانه دنبال شود شیلات هرمزگان بر اساس دستورالعمل ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی این اقدام را انجام داد.

کلیه مراجعین شیلات هرمزگان  به دلیل شیوع ویروس کرونا و به منظور حفظ سلامت و ایمنی  خود همچنین می توانند با مراجعه به پورتال اداره کل شیلات هرمزگان به آدرس : www.hpf.ir و یا  شماره تماس  9 - 33332577 076 پیگیر امورات خود به جای مراجعه حضوری باشند.

در پایان ضمن تبریک سال نو، امید است با یاری خداوند متعال هرچه سریعتر شاهد ریشه کنی این ویروس منحوس باشیم.