مسئول بازرسی شیلات هرمزگان  اعلام کرد:

شماره پیامک اداره کل بازرسی جهت دریافت گزارشات و شکایات مردمی

مسئول بازرسی شیلات هرمزگان جهت دریافت گزارشات و شکایات مردمی به ویژه جامعه بهره بردار شیلاتی شماره پیامک اداره کل بازرسی 50005996996 را اعلام کرد.

به گزارش روابط  عمومی شیلات هرمزگان، طیبه ذاکری گفت:  با توجه به ماده 8 دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری برای دریافت گزارشات مردمی شماره پیامک 50005996996 جهت اطلاع رسانی به مراجعین  اداره کل شیلات هرمزگان اعلام می گردد.

وی افزود: تخصیص این شماره پیامک با رویکرد«هر شهروند یک بازرس» صورت گرفته تا مردم بتوانند گزارشات و نقطه نظرات خود را پیرامون اداره کل شیلات هرمزگان  اعلام نمایند.