فراخوان عناوین پژوهشی و فناوری اداره کل شیلات هرمزگان

 

قابل توجه مراکز دانشگاهی ، رشد و شرکت های دانش بنیان

اداره کل شیلات هرمزگان در  نظر دارد بر اساس ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دستورالعمل اجرای بند ( ز ) تبصره 9 قانون بودجه سال 1398 عناوین پژوهشی ذیل را  جهت ارائه طرح های پیشنهادی به محققان مراکز مذکور واگذار نماید. علاقه مندان می توانند طرح های پیشنهادی را در قالب word و pdf ، مبتنی بر راهنمای تدوین در داخل یک لوح فشرده و در یک پاکت در بسته از طریق معاونت پژوهشی آن مرکز یا از طریق بالاترین مقام مسئول به صورت یکپارچه و متمرکز جمع آوری و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان ارسال کنند.

گفتنی است عناوین پژوهشی به همراه کلیه فایلها (اعم از راهنما و کاربرگ طرح پژوهشی) بر روی سامانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نشانی https://hormozgan.mporg.ir قرارداده شده است.  

1-                      تحلیل بازار صادرات فرآورده های شیلاتی و ارائه راهبردهای توسعه بازار هدف

2-                      ارائه راهکارهای کاربردی جهت تحقق اهداف برنامه ششم در خصوص توسعه آبزی پروری استان