رئیس گروه توسعه مدیریت وفن آوری مطرح کرد:
برگزاری مستمر کمیته  های ساختار و فناوری های مدیریتی و توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی در شیلات هرمزگان

عزم جدی شیلات هرمزگان در مسیر هوشمند سازی و دولت الکترونیک

 

رئیس گروه توسعه مدیریت و فن آوری شیلات هرمزگان با اشاره به برگزاری مستمر کمیته های ساختاروفناوری های مدیریتی و  توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی در شیلات هرمزگان،از عزم جدی شیلات هرمزگان در مسیر هوشمند سازی و دولت الکترونیک خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان،وی با بیان اینکه در سال جاری بالغ بر 5 کمیته در حوزه ساختار و فناوری های مدیریتی و الکترونیک و هوشمند سازی در شیلات هرمزگان برگزار شده که در بخش دولت الکترونیک با حضورکارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوده است.

وی آسیب شناسی محور دولت الکترونیک سال گذشته،بررسی شاخص های عملکردی سال 98، رفع اشکلات و ارتقای فعالیت ها برای سال جاری و آینده،ارتقای زیر ساخت ها و الزامات این مهم را از اهم موارد مطروح در این کمیته ها خواند.

کرمی با بیان اینکه  دولت الکترونیکی به صورت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه موثر و کار آمد اطلاعات و خدمات به بهره برداران بخش شیلات تعریف می شود گفت: تحقیقات نشان می‌دهد که استفاده از اینترنت برای انجام تراکنش با دولت تاثیر مثبتی روی اعتماد افراد و افزایش درک عمومی از پاسخگو بودن دولت دارد.

رئیس گروه توسعه مدیریت و فن آوری شیلات هرمزگان با اشاره به اینکه با اجرای برنامه های دولت الکترونیک و هوشمند سازی ضمن افزایش میزان رضایت افراد ،آن ها را به تصمیم گیری تشویق خواهد کرد افزود: از مهمترین اهداف و فواید اصلی دولت الکترونیک، شفاف سازی فرآیندهای کاری ، کوتاه شدن زمان انجام کار و صرفه جویی در وقت و هزینه را به همراه خواهد داشت.